Skład Zarządu OSP Mielżyn 2021-2026

Prezes –  dh Artur Dobrychłop
Z-ca prezesa – dh Waldemar Kaźmierczak
Naczelnik oraz z-ca prezesa – dh Paweł Kaźmierczak
Sekretarz – dh Marian Gadziński
Skarbnik – dh Marian Łukowski
Członek zarządu – dh Paweł Lisiak
Skład Komisji Rewizyjnej
dh Mariusz Kujawa
dh Stefan Metzler
dh Roman Bociek