Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

„Ponad milion złotych udało się pozyskać przez ostatnią 5 letnią kadencję na wyposażenie straży i strażaków z OSP Mielżyn z funduszy, ofiarności mieszkańców i sponsorów”

W dniu 28 czerwca 2021r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Mielżyn. Podsumowano ostatni rok działalności jak i 5 letnią kadencję. Na początku Dh Artur Dobrychłop powitał zaproszonych gości. Na zebranie przybył między innymi poseł na sejm dh Tadeusz Tomaszewski, dh Mariusz Janowicz, reprezentującym Państwową Straż Pożarną
z Gniezna, dh Marian Łukowski prezes Oddziału Miejsko-Gminnego z Witkowa jak
i przedstawiciele władz samorządowych z Panem Burmistrzem Witkowa Marianem Gadzińskim, zastępcą burmistrza Markiem Wiatrowskim jak również radnym Pawłem Lisiakiem.
Z krótkiego ale merytorycznego sprawozdania z działalności przez ustępującego Prezesa dh Artura Dobrychłop, okazało się, iż podczas ostatniej 5 letniej kadencji udało się pozyskać ponad milion złotych na wyposażenie straży i zakup środków ochrony osobistej dla strażaków. To między innymi nowe auto, brama, posadzka, wentylator, agregaty, wszelkiego rodzaju pompy, defibrylator, ubrania specjalne. To podczas ostatniej kadencji udało się również pozyskać nowy sztandar dla OSP jak i otrzymać statuetkę dla najlepszej jednostki powiatu gnieźnieńskiego za rok 2019.

Więc nic dziwnego, iż podczas propozycji do wyboru zarządu, przybyli na zebranie strażacy jednogłośnie postanowili, że kolejne 5 lat strażą w Mielżynie nadal będzie przewodził ten sam zarząd. To wielki kredyt zaufania i mobilizacja do dalszej pracy dla dobra mieszkańców i poczucia wspólnego bezpieczeństwa. Prezes dh Artur Dobrychłop wraz z zarządem tym razem podejmują się nowego wyzwania a mianowicie rozbudowę remizy strażackiej w postaci nowego garażu.

Słowa uznania padły również z ust posła dh Tadeusza Tomaszewskiego, który potwierdził także otrzymanie dotacji ze Związku Wojewódzkiego w Poznaniu na zakup nowego agregatu.
Poniżej skład nowego zarządu.
Prezes – dh Artur Dobrychłop

Zastępca prezesa – dh Waldemar Kaźmierczak

Naczelnik – zastępca prezesa – dh Paweł Kaźmierczak

Sekretarz – dh Marian Gadziński

Skarbnik – dh Marian Łukowski

Członek zarządu – dh Paweł Lisiak

oraz skład komisji rewizyjnej – dh Mariusz Kujawa, dh Stefan Metzler i dh Roman Bociek.