Walne Zebranie 2023

W dniu 25.02 2023r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Mielżyn za rok 2022. Swoją obecnością zaszczycili nas parlamentarzyści w osobach, dh Tadeusza Tomaszewskiego – zarazem Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży RP, jak również Pan Zbigniew Dolata. W zebraniu uczestniczyli również: Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo – dh Marian Gadziński wraz ze swoim zastępcą Markiem Wiatrowskim ,Jacek Kowalski Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP , Zastępca Prezesa Zarządu Powiatowego dh Marian Łukowski, komendant gminny dh. Mariusz Janowicz, również Pan Łukasz Grabowski – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu. Nie zabrakło także Pani sołtys Gabrieli Szeszyckiej jak i Przewodniczącej KGW Pani Kamili Sikorskiej, a także naszego proboszcza Michała Drzewieckiego oraz pani dyrektor naszej szkoły Pani Urszuli Potaś. Sprawozdania z działalności przedstawili – dh Artur Dobrychłop -pełniący stanowisko Prezesa OSP, jak i dh Marian Łukowski – jako skarbnik tutejszej jednostki. Podczas wolnych wniosków i dyskusji, zaproszeni goście zabierali kolejno głos. Padły również pytania o rozbudową garażu oraz skąd i jak pozyskać środki na ten cel . Dh Prezes podziękował kolejny raz za dotychczasową współpracę władzom samorządowym i parlamentarzystom, bez których pomocy jednostka nie pozyskiwała by środków na zakupy sprzętu i różnego rodzaju wydatków. Podziękowania padły również na ręce Pana Dyrektora Grabowskiego za wspieranie naszej jednostki . Z tych pozyskanych pieniędzy, zarówno z KRUS jak i od Pan Burmistrza zakupiono kolejne sprzęty ,które poprawią bezpieczeństwo oraz komfort w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Miłym akcentem podczas zebrania był uhonorowanie za działalność na rzecz OSP na szczeblu gminnym, powiatowym i nie tylko dh. Mariana Łukowskiego honorowym Medalem im. Bolesława Chomicz. Po wszystkich wystąpieniach i głosowaniach dh. Artur zakończył zebranie i zaprosił wszystkich na poczęstunek.