Walne Zebranie 2022

W dniu 18 marca 2022r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Mielżyn za rok 2021. Swoją obecnością zaszczycili nas parlamentarzyści w osobach, dh Tadeusza Tomaszewskiego – zarazem Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży RP, jak również Pan Zbigniew Dolata. W zebraniu uczestniczyli również: Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo – dh Marian Gadziński wraz z radnym dh Pawłem Lisiakiem, Zastępca Prezesa Zarządu Powiatowego dh Marian Łukowski, dh Karina Wawrzyniak, dh Jolanta Barańska, jak również Pan Łukasz Grabowski – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu. Nie zabrakło także Pani sołtys Gabrieli Szeszyckiej jak i Przewodniczącej KGW Pani Kamili Sikorskiej.
Sprawozdania z działalności przedstawili – dh Artur Dobrychłop -pełniący stanowisko Prezesa OSP, jak i dh Marian Łukowski – jako skarbnik tutejszej jednostki. Podczas wolnych wniosków i dyskusji, zaproszeni goście przedstawili szereg zagadnień związanych z wypłatą świadczeń dla strażaków, pomocą humanitarną dla Ukrainy organizowaną przez lokalne władze, dalszą pomocą rządową mającą poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, wspieranie lokalnych inicjatyw. Padły również wstępne deklaracje nad rozbudową garażu dla nowego auta, mające poprawić funkcjonalność i komfort strażaków. Dh Prezes podziękował kolejny raz za dotychczasową współpracę władzom samorządowym i parlamentarzystom, bez których pomocy jednostka nie stała by się posiadaczem nowego samochodu. Podziękowania padły również na ręce Pana Dyrektora Grabowskiego za wsparcie jednostki dotacją w wysokość 5500 zł. Z tych pozyskanych pieniędzy, zarówno z KRUS jak i od Pan Burmistrza zakupiono kolejne ubrania bojowe, agregat, parawan, jak i drobne wyposażenie pomocne w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Duży akcent Prezes podczas wystąpienia skupił na tragicznym pożarze właśnie w miejscowości Mielżyn, gdzie w pewnym momencie zagrożonych było kilkanaście okolicznych budynków mieszkalnych. To właśnie podczas tego pożaru druhowie spędzili kilkanaście godzin na ratowaniu dobytku i zabezpieczaniu okolicznych domów. W okresie sprawozdawczym do różnego rodzaju akcji strażacy z Mielżyna wyjeżdżali 41 razy i jest to ich niechlubny rekord. Na koniec zebrania dh Prezes zadeklarował, iż czas wreszcie na poświęcenie samochodu, który tak wiele razy spełnił już swoje bojowe zadanie i zaprosił wszystkich obecnych na 7 maja 2022r., gdzie uroczyście auto dostanie swoje imię.