Pamięci druhom z Czernikowa

http://ospmielzyn.eu/wp-content/uploads/2021/12/pamieci.mp4