Szkolenia pocztów sztandarowych

W dniu 09.09.23. r polecenia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego zostały  przeprowadzenia szkolenia pocztów sztandarowych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych ,które odbyły się w Komedzie Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie . Nasi druhowie również uczestniczyli w szkoleniu.