Pożary ściernisk

15 lipca — Dyspozytor SK KP w Gnieźnie alarmuje naszą jednostkę do pożaru ścierniska w miejscowości Jarząbkowo jednak w czasie dojazdu zostajemy wycofani ,gdyż siły i środki były wystarczające na miejscu zdarzenia.
18 lipca — koiolejny pożar w miejscowości Czajki gdzie nasze działania polegały na podaniu prądów wody na pożar trawy i ścierniska niedaleko fermy drobiu.

19 lipiec
— pożar zboża w kierunku na Dębine jak wynikało ze zgłoszenia, jednak jak się okazało zgłaszający widział pożar, który miał miejsce w powiecie wrzesińskim (Miłosław,Lipie)

19 lipiec — groźny pożar zboża oraz zarośli  w Witkowie, który zagrażał domostwom oraz ogródkom działkowym