Poświęcenie samochodu

W dniu 07.05 2022r  odbyło się długo wyczekiwane poświęcenie samochodu pożarniczego naszej jednostki. Uroczystość rozpoczął druh Artur Dobrychłop „Prologiem”, w którym   przedstawił pokrótce historie na jakie natrafialiśmy podczas starania się o nowy wóz bojowy. Jak podkreślił nie wszyscy wierzyli w to  ,że OSP Mielżyn zdobędzie środki na zakup   pierwszego nowego  auta dla swojej jednostki. Druh Artur przedstawił   źródła finansowania samochodu do których należały:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 380 tyś. zł .
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 tysięcy.
Gmina i Miasto Witkowo, która na tę inwestycję zadeklarowała pomoc w wysokości 300 tysięcy zł.
Koszt inwestycji jednak wynosił  801.960 zł. brakowało nam jeszcze kilkanaście tysięcy.  Zarząd zwrócił się ponownie z prośbą do włodarzy miasta, a ta na sesji nadzwyczajnej przesunęła niewykorzystane środki związane z ograniczeniami związanymi z pandemią i przyznała nam dodatkową kwotę w wysokości 42.000 zł.
Tym sposobem w sobotę 19 grudnia wyjechaliśmy nowym średnim samochodem pożarniczym z firmy MOTO-TRUCK z Kielc, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego.
W kolejnej części uroczystości prezes OSP Mielżyn przywitał przybyłych gości:
– Pana Posła na Sejm Zbigniewa DOLATĘ –koordynatora tego przedsięwzięcia
– Pana Posła na Sejm Tadeusza TOMASZEWSKIEGO jak również wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
– Pana brygadiera Mariusza DĘBSKIEGO – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz jego zastępcę st.kpt. Łukasza MICHALAKA
– dh Jacka KOWALSKIEGO – Komendanta Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Gnieźnie
– dh Mariusza JANOWICZA – Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Witkowie
– Pana Mariana GADZIŃSKIEGO – Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo, wraz z zastępcą Panem Markiem WIATROWSKIM
– Pana Piotra JÓŹWIKA – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie wraz z radnymi,
– Pana Marka PRZYBYLKSIEGO, – Hannę RAKOWSKĄ i innych pracowników Gminy i Miasta w Witkowie
– Panie Sołtys Sołectwa Mielżyn – Gabrielę SZESZYCKĄ, oraz Małgorzatę WOŹNIAK – Sołtys Sołectwa Ruchocin
– Panią Urszulę POTAŚ – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
– Księdza proboszcza naszej parafii – Michała DRZEWIECKIEGO
– Panią Kamillę SIKORSKĄ – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Mielżynie wraz z delegacją
– Siostry zakonne z miejscowego Domu Opieki Społecznej
– Delegację Ochotniczych Straży Pożarnych z Witkowa, Wiekowa, Skorzęcina, Ruchocinka, Gorzykowa i Woli Koszuckiej.
W kolejnym   punkcie uroczystości  dh prezes poprosił proboszcza naszej parafii Michała DRZEWIECKIEGO o  poświęcenie samochodu oraz  symboliczne przecięcie wstęgi .Po tej ceremonii nastąpiło wręczenie medali Srebrnych i Brązowych za zasługi dla Pożarnictwa naszym druhom przez posła  Tadeusza Tomaszewskiego oraz  prezesa gminnego Mariana Łukowskiego. Odznaczenia otrzymali:
SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
-dh Roman BOCIEK
– dh Artur DOBRYCHŁOP
– dh Paweł KAŹMIERCZAK
– dh Waldemar KAŹMIERCZAK
– dh Mariusz KUJAWA
BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
– dh Paweł KUŁAGA – dh Piotr LISIAK
– dh Mariusz MALAWKO
– dh Zbigniew MOŻEJKO
– dh Michał STEFANKIEWICZ
Po wręczeniu odznaczeń, zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia,  po których druh Artur przystąpił do wręczenia  okolicznościowych statuetek w ramach podziękowań  osobą  za pomoc ,poświęcenie ,zaangażowanie oraz  współprace w dążeniu do celu jakim było zdobycie nowego auta.
Kończąc  prezes Artur zaprosił  jeszcze raz burmistrza Mariana Gadzińskiego do odsłonięcia jeszcze jednej wstęgi z samochodu , pod którą znajdowało  się imię ojca chrzestnego , sprawiło to  miłą niespodziankę burmistrzowi,  gdyż było tam jego imię Maryś.
Po tej miłej chwili zaproszeni goście przystąpili do wspólnego biesiadowania .