Integracja 2023

„Integracja 2023” to już historia tegoroczne ćwiczeń
odbyły się w dniu 29.04.23r. Motto warsztatów brzmiało:
„Tam sięgaj ,gdzie wzrok nie sięga. Łam ,czego rozum nie złamie.” – Adam Mickiewicz
Na początku przywitano przybyłych gości:
Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo jego zastępcę Marka Wiatrowskieg , przedstawiciela PSP Gniezno mł. bryg. Jarosława Łagutoczkina, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie  dh Marian Łukowski, Łukasza Grabowskiego radnego województwa wielkopolskiego oraz dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Radnych Rady Miejskiej w Witkowie, instruktorów z PSP Gniezno , a także druhny i druhów OSP z terenu czterech powiatów gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesińskiego ,a także bytowskiego (Tuchomie), ogólnie na ćwiczenia przybyło 18 zastępów.
Po krótkiej przedmowie organizatorów (OSP Mielżyn i OSP Wiekowo) nastąpiło wywołanie dowódców poszczególnych jednostek i
wręczenie upominków ufundowanych przez dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu Łukasza Grabowskiego.
Kolejną niespodzianką przygotowaną przez organizatorów było wręczenie przez nich upominków Panu Burmistrzowi, Łukaszowi Grabowskiemu oraz Jarosławowi Łagutoczkinowi , po której zaproszeni goście zabrali głos.
Następnie dh. Mariusz przystąpili do przedstawienia poszczególnych stanowisk:
1.Stanowisko– ratownictwo wysokościowe i medyczne
2.Stanowisko – zaopatrzenia wodnego, PCW, Bufor wody
3.Stanowisko – pożary wewnętrzne, prądy wody
Stanowiska 1 i 2 odbywały się na ternie Mielżyna ,stanowisko 3 w Wiekowie.
Miłym zaskoczeniem było przybycie entuzjasty Fotografii Ratowniczej-Mateusza Ciupera, który uwieczniał nasze zmagania na fotografiach.
link do Fotografia Ratownicza
Zmagania zakończyły się krótkim odpytaniem jednostek z nabytej wiedzy ,po którym nastąpił poczęstunek przygotowany druhów z OSP Gorzykowo .
Zdobywać umiejętności mogliśmy dzięki zaangażowaniu organizatorów Mariusza Janowicza (prezes OSP Wiekowo oraz funkcjonariusz KP PSP w Gnieźnie ),a także Pawła Kaźmierczaka (naczelnika OSP Mielżyn) przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz Urzędu Miasta i Gminy Witkowo.