Integracja 2022

W dniu 09.04.2022r. odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe „Integracja  2022”.hasło przewodnie tegorocznych ćwiczeń brzmiało
„Ten jest większy między ludźmi, kto im służy i kto poświęca siebie dla dobra innych.”
Na początku przywitano  przybyłych gości:  Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo ,jego zastępcę Marka Wiatrowskiego ,ZASTĘPCĘ KOMENDANTA POWIATOWEGO st. kpt. mgr inż. Łukasza Michalaka ,Dowódcę JRG Gniezno mł. bryg. Jarosława  Łagutoczkina, wraz z Zastępcą mł. kpt Krzysztofem  Kulawiakiem, Zbigniewa Dolatę – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Łukasza Grabowskiego radnego województwa wielkopolskiego oraz dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Radny Rady Miejskiej Pawła  Szymańskiego, instruktorów z PSP Gniezno , a także druhny i druhów  OSP z  terenu trzech  powiatów gnieźnieńskiego, słupeckiego i wrzesińskiego.
Miłym akcentem było wręczenie pucharów  ufundowanych i wręczonych  przez posła  Zbigniewa Dolatę dla  OSP Mielżyn oraz  OSP Wiekowo  za organizację  warsztatów „Integracja 2022”, a także dyplomów  od  dyrektor Oddziału Regionalnego  K RUS w Poznaniu  Łukasza Grabowskiego ,który ufundował również upominki dla każdej jednostki OSP biorącej udział w ćwiczeniach.
Następnie organizatorzy przystąpili do omówienia zagadnień związanych z poszczególnymi stanowiskami. Warsztaty podzielone były na cztery stanowiska :
Ratownictwo techniczne ,Pożary wewnętrzne ,Gazy , PCW i bufor wody . Jednostki OSP był  podzielone na 4 grupy , które po zakończeniu ćwiczeń na danym stanowisku przemieszczały się na kolejne . W tym roku w „Integracji” brało udział   17  jednostek : OSP Kłecko, OSP Ułanowo, OSP Zdziechowa, OSP Powidz, OSP Łubowo, OSP Marzenin, OSP Kruchowo, OSP Mnichowo, OSP Strzyżewo Smykowe, OSP Czerniejewo, OSP Dębnica, OSP Trzemżal, OSP Witkowo, OSP Skorzęcin, OSP Mielżyn, OSP Wiekowo oraz OSP Gorzykowo. Kilkugodzinne  zmagania zakończyły się krótkim  „egzaminem” po którym nastąpił poczęstunek przygotowany druhów z OSP Gorzykowo . Zdobywać umiejętności mogliśmy dzięki zaangażowaniu organizatorów Mariusza Janowicza (prezes OSP Wiekowo oraz funkcjonariusz KP PSP w Gnieźnie ),a także Pawła Kaźmierczaka (naczelnika OSP Mielżyn) przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz Urzędu Miasta i Gminy Witkowo.