Dziękujemy

Tegoroczna „Akcja złom” zaskoczyła nas miłą niespodzianką w postaci ilości zebranego złomu. Zebraliśmy  około 2,5 tony różnego rodzaju metali. To dzięki państwa ofiarności oraz chęci wspierania naszej jednostki  udało nam  się tą zbiórkę przeprowadzić. Uzyskane  środki zostaną wykorzystane na działalność i doposażenie  naszej  jednostkę.
Składam najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za wsparcie naszej działalności i okazaną nam życzliwość dzięki, której będziemy realizować nasze przyszłe  cele i zamierzenia.