Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Poznaniu dla naszej jednostki

W dniu 20 marca 2023r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Wrześni odbyło się uroczyste wręczenie promes WFOŚ i GW w Poznaniu dla jednostek z kilku powiatów.
Promesy obejmują dofinansowania, dzięki którym będzie możliwe zakupienie sprzętu
i wyposażenia jednostek ochotniczych. Wśród jednostek które takowe dofinansowanie otrzymały, znalazła się również OSP Mielżyn, która na sprzęt przeznaczy 20 tysięcy złotych. Promesę odebrał osobiście Prezes dh Artur Dobrychłop z rąk Pani Prezes Jolanty Ratajczak i Pani Zastępcy Aleksandry Durkowskiej. Podziękowania należą się również Panu Posłowi Zbigniewowi Dolacie jak i Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie którą dowodzi obecnie bryg. Marta Kacprzycka, za pomoc w realizacji projektu.
W dniu 13 września 2023r. z przyznanych środków dokonano zakupu 4 hełmów strażackich, 2 ubrań specjalnych jak i jednej pary butów specjalnych strażackich skórzanych. Zakup w/wym. wyposażenia spowoduje poprawę bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego gminy Witkowo w szczególności przy akcjach ratowniczo – gaśniczych. Efektem ekologicznym będzie przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.